Sulimowicz, A. (2016). Nieznany rozdział karaimskich dziejów. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(1 (50), 18–19. https://doi.org/10.33229/az.68