Sulimowicz, A. (2013). VIII Międzynarodowy Kongres Turkologiczny w Stambule. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (4 (41), 24–25. https://doi.org/10.33229/az.675