Lewi-BabowiczT., & SulimowiczA. (2013). Ujhan karuw - właściwa odpowiedź. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (4 (41), 20-21. https://doi.org/10.33229/az.673