Sulimowicz, A. (2017). Mieczek i Siunek: Dwaj bracia, haliccy Karaimi, których losy odmieniła wojna. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (1 (38), 4–13. https://doi.org/10.33229/az.633