Pawelec, M. (2012). Kontrowersje wokół postaci Seraji Szapszała. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (4 (37), 26–28. https://doi.org/10.33229/az.628