Dubiński, A. J. (2012). Autofokus na ludzi. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (4 (37), 12–13. https://doi.org/10.33229/az.617