Sulimowicz, A. (2012). Bryczką do Wodnik. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (4 (37), 4-8. https://doi.org/10.33229/az.614