Abkowicz, M. (2012). Co słychać?. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (3 (36), 31. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/611