Pawelec, M. (2012). Polskie ślady na Dżuft Kale: Z dawnych XIX-wiecznych relacji podróżniczych (część 2). Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (3 (36), 4–9. https://doi.org/10.33229/az.600