Sulimowicz, A. (1999). Karaimskie czasopisma. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 10(2 (3), 13–14. https://doi.org/10.33229/az.60