Zajączkowska-Łopatto, M.-E. (2012). Zimowe kalendarium. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (1 (34), 24–25. https://doi.org/10.33229/az.579