Sulimowicz, A. (2012). Polacy, Ukraińcy i… Karaimi w Bołszowcach: Kronika naukowa. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (1 (34), 22. https://doi.org/10.33229/az.577