Mainguy, M., & Zajączkowska-Łopatto, M.-E. (2011). Krzyż za Ratowanie Życia dla Arkadiusza Szpakowskiego: Działo się. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (3 (32), 19. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/555