Pawelec, M. (2011). Dżufut Kale oczami polskich podróżników w XIX i XX stuleciu. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (2 (31), 16–18. https://doi.org/10.33229/az.546