Abkowicz, M. (2011). Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – stan obecny i perspektywy. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (2 (31), 13. https://doi.org/10.33229/az.540