Szpakowski, R. (2011). Pokrótce o książce poświęconej nazwom największych jezior trockich. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (2 (31), 11. https://doi.org/10.33229/az.v0i2 (31).538