Pawelec, M. (2011). Płomień zgasły przedwcześnie: Lidia Karakasz-Szole (1896-1943). Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (1 (30), 12–14. https://doi.org/10.33229/az.529