Mardkowicz, A., & Sulimowicz, A. (2017). Jomak - Bajka. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (1 (30), 3. https://doi.org/10.33229/az.526