Kobecki, S., & Sulimowicz, A. (2010). Burunhu kiuń midraszta – Pierwszy dzień w szkole. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (2 (27), 8-9. https://doi.org/10.33229/az.v0i2 (27).498