Макеева, Л. (2010). Portret radości. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (1 (26), 19. https://doi.org/10.33229/az.494