Клюйко, Н. (2010). Дорогая п. Тамара. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (1 (26), 18-19. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/493