Krywko, J., & Szpakowski, R. (2010). O ogórkach trockich. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (1 (26), 10-11. https://doi.org/10.33229/az.488