Kraszewski, J. I. (2010). Raj i piekło. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (1 (26), 3-6. https://doi.org/10.33229/az.485