Pawelec, M. (2009). Postać Izaaka syna Abrahama z Trok w obszarze kultury polskiej. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (3 (24), 3–6. https://doi.org/10.33229/az.467