Abkowicz, M., Dubiński, A. J., & Sulimowicz, A. (2017). Kalendarium. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(4 (57), 31. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/465