Dubiński, A. J. (2017). Sprawozdanie z działań Fundacji Karaimskie Dziedzictwo: Podsumujmy trzeci już rok statutowej w roku 2017. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(4 (57), 26–29. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/463