Pawelec, M. (2017). Z karaimskiego dziedzictwa: Nowa interesująca książka. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(4 (57), 20–21. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/458