Rudkowski, S., & Sulimowicz, A. (2017). O weselach w dawnym Łucku = Tojłary Kart Łuckanyn. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(4 (57), 16–18. https://doi.org/10.33229/az.457