Kokenaj, B., & Sulimowicz, A. (2017). Czasem we śnie widzę Kale.: Wspomnienia Borysa Kokenaja (1892–1967). Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(4 (57), 4–9. https://doi.org/10.33229/az.454