Abkowicz, M. (2017). Niejednokrotnie przekonaliśmy się . Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(3 (56), 2. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/432