Abkowicz, M. (2017). Wsi radosna, wsi wesoła, czyli o Karaimach w podpoznańskiej Szreniawie. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(2 (55), 26–27. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/426