Rudkowski, S., & Sulimowicz, A. (2017). Życie w dawnym Łucku. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(2 (55), 14–18. https://doi.org/10.33229/az.421