Kale, E., & Abkowicz, M. (2017). Wieści z Krymu. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (2 (23), 13-14. https://doi.org/10.33229/az.408