Sulimowicz, A. (2017). Aleksander Mardkowicz: działacz społeczny, pisarz i wydawca. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 10(2 (3), 3–4. https://doi.org/10.33229/az.36