Kobecki, A. (2008). „Stare” Troki młodym okiem – albo na odwrót. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (2 (19), 15-16. https://doi.org/10.33229/az.349