Abkowicz, M. (1999). Z ostatniej chwili. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 10(1 (2), 11. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/34