Karaimskiego Związku Religijnego, Z. (2008). Regulamin Cmentarza Karaimskiego przy ul. Redutowej 34 w Warszawie. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (1 (18), 22-23. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/338