Jutkiewicz, G., & Pilecki, S. (2008). Wspomnienie. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (1 (18), 14-15. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/335