Kuszul, A. I., & Pilecki, K. (2007). Rzeka: fragment listu. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 19(3 (17), 14. https://doi.org/10.33229/az.320