Abkowicz, M. (2017). Minęło lato. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 19(2 (16), 12–15, 20. https://doi.org/10.33229/az.314