Pilecki, K. (2007). Odszedł Wiktor Pilecki. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 19(1 (15), 19. https://doi.org/10.33229/az.309