Dubiński, A., & Pilecki, A. (1999). Kronika ostatniego dwudziestolecia. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 10(1 (2), 6-8. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/30