Abkowicz, M. (2006). Z dziennika zespołu „Dostłar”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 18(3 (14), 14. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/299