Łopatto, S., & Juchniewicz, S. (2004). Tanbyłahy wachtłej - O porannym czasie. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 16(2 (9), 10. https://doi.org/10.33229/az.v16i2 (9).169