Abkowicz, M. (2016). „Karaimskie drogi” zawitały do Środy Śląskiej. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(4 (53), 35. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/113