AbkowiczA. (2016). Casablanca. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(4 (53), 26-29. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/109