Dubiński, A. J. (2016). Nowe fakty w starych dokumentach. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(4 (53), 18-21. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/106