Abkowicz, M., & Pawelec, M. (2016). Obraz karaimskich Trok na łamach „Młodego Krajoznawcy Śląskiego”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(4 (53), 14–17. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/105