Dubiński, A. J. (2023). Zapomniany zięć sławnego teścia: Gabriel Firkowicz (1818–1869). Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 34(3-4 (80-81), 18–22. https://doi.org/10.33229/az.1035