Pilecki, J. (2023). Karaimska przygoda w języku Scratch. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 34(3-4 (80-81), 44–45. https://doi.org/10.33229/az.1030